Forsiden:  29 183,-

Forsiden: M15  34 244,-

2. side, under leder: M15B 10 612,-

2. side, under leder: Ukepris  53 060,-

Bakside: Topp 2sp x 60mm  10 506,-

Bakside Toppbanner 4sp x 60mm 21 012,-

Rubrikk: Stilling ledig   36,- pr. mm 

Rubrikk: Annet   26,- pr. mm 

1. side IT: M15  20 163,-

Børssider: unoterte/uke  88 434,-

Børssider: renter/uke  25 750,-

Børssider: valuta/uke  25 750,-

Børssider: utenlandske/uke  12 693,-

Børssider: fond/uke 62 944,-