Format:  Høyoppløselig PDF. Husk 5mm bleed på alle utfallende annonser.

Oppløsning:  200 dpi (avis) 300 dpi (magasin) 

Mail:  annonse@finansavisen.no   

NADA:  Nada Express (nada.no)

Ftp-server:  ftp://213.225.89.184Materiellet merkes med annonsørens  navn og innrykksdato. 

Ta kontakt med  annonse@finansavisen.no  for riktige fargeprofiler.