EIENDOM 

12. mars, 28. mai, 17. sept., 27. nov. 

R – Regnskap, Rådgivning & Revisjon 

11. juni og 3. des.

JUS

13. febr., 14.mai, 24. sept., 26. nov..


Frister 

Plassbestilling: 14 dager før innrykk 

 Materiell: 10 dager før innrykk

•     Stort engasjement

•     Lang lesetid