En utgaveTi utgaver
Dekning117.000364.000
OTS*116.566
1.165.661
Frekvens*13,2


* OTS: Opportunity To See = antall eksponeringsmuligheter.
(Tilsvarer antall mulige visninger)
* Antall ganger samme person har hatt mulighet til å blieksponert for innholdet
Kilde: Forbruker & Media ‘20/2 - AUGUST(20) - MGI

Én utgave av Finansavisen Motor leses av 117 000 personer.Ti utgaver leses av totalt 364 000 ulike personer. Det betyrat med annonse i 10 utgaver får man opptil 1 165,661eksponeringsmuligheter (tilsvarer «visninger» digitalt), ogman har en frekvens på 3,2.