Plassbestilling ferdig materiell: 

Innen kl. 13.30; to virkedager før innrykk 


Manus, satsannonser: 

Innen kl. 11.30; to virkedager før innrykk 


Innlevering, ferdig materiell:  

Innen kl. 11.00 dagen før innrykk 


Annonseinnstikk/bilag 

Plassbestilling: 2 uker før innrykk  

Levering av materiell:  2-5 dager før innrykk 


Magasiner 

Plassbestilling: 14 dager før innrykk  

Materiellfrist: 10 dager før innrykk 


Annulasjonsfrister 

Avisen:  1 uke før innrykk 

 Forsiden: 4 uker før innrykk 

Innstikk/bilag: 4 uker før innrykk 

Magasiner: 3 uker før innrykk