Hegnar Media er medlem av MBL og stiller seg bak dette initiativet. Vi sender derfor ut vedlagte retningslinjer: https://www.mediebedriftene.no/artikler/2018/nye-retningslinjer-for-bruk-av-data/. Retningslinjene i denne vil gjelde for all annonsering på alle Hegnar Medias sine nettsider.