En utgave 4 utgaver  10 utgaver
Dekning 137,106 303,695 441,274
OTS* 137,106 548,423 1371,058
Frekvens* 1,0 1,81 3,11

 

* OTS: Opportunity To See = antall eksponeringsmuligheter.
(Tilsvarer antall mulige visninger)
* Antall ganger samme person har hatt mulighet til å bli eksponert for innholdet Kilde: Forbruker & Media ‘22/1 - MARS - MGI 

Én utgave av Kapital leses av 137 000 personer, og ti utgaver leses av over 440 000 ulike personer. Det betyr at med annonse i 10 utgaver av Kapital får man opptil 1 370 000 eksponeringsmuligheter (tilsvarer «visninger» digitalt), og man har en frekvens på 3,11.