• Reklamasjonsfrist er 7 dager etter innrykksdato.  Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfristen ikke overholdes, eller materiellet ikke er i henhold til trykkeriets spesifikasjoner.


• Reklamasjoner må gis skriftlig.


• Avisen forbeholder seg retten til å flytte annonser fra forhåndsbestilte sider til en annen av redaksjonelle eller tekniske årsaker.


• For sent leverte annonser og annonser som avbestilles  etter deadline, faktureres med 100% av annonsebeløp.


• Avisen forbeholder seg retten til, om nødvendig, å forskyve innrykkingen av en annonse, forutsatt at teksten i denne ikke tidsbestemmer innrykkingen.


• Avisen har intet ansvar for feil i materiell mottatt fra annonsør,  annonsebyrå eller annen avis.


• Finansavisen utleverer ikke benyttet annonsemateriell, såfremt det ikke er gjort spesiell avtale om dette.