En utgaveTi utgaver
Dekning67.000229.000
OTS*69.119691.187
Frekvens*1.033,01


* OTS: Opportunity To See = antall eksponeringsmuligheter.
(Tilsvarer antall mulige visninger)
* Antall ganger samme person har hatt mulighet til å bli eksponert for innholdet Kilde: Forbruker & Media ‘20/2 - AUGUST(20) - MGI 

Én utgave av Finansavisen leses av 67 000 personer. Ti utgaver leses av totalt 229 000 ulike personer. Det betyr at med annonse i 10 utgaver får man opptil 691 187 eksponerings-muligheter (tilsvarer «visninger» digitalt), og man har en frekvens på 3,01.