På alle magasinannonser må alt materiell være 5mm utfallende.

Utfallende trykk kalles også bleed. Det betyr at trykket går helt ut i kanten av arket. Det kan være en ensfarget bakgrunn, et bilde, en boks eller linje, eller andre elementer som går ut til kanten av arket. 

 For at vi skal få utfallende trykk må vi trykke på et større ark og kappe det ned til nettoformatet. Filen som leveres må derfor også være større enn nettoformatet.

Det vanlige er å legge på 5 mm ekstra på alle kanter. Når man printer til PDF, må man derfor huske å skrive ut på et større sideformat enn nettoformatet.

Ved eksport fra f.eks. InDesign eller Illustrator holder det å markere for f. eks. 5 mm bleed og crop marks.

Da blir dokumentstørrelsen i PDF-filen automatisk litt større enn originaldokumentet, slik at bleed/utfallende info kommer med.

Det er også viktig at tekst, logoer o.l. holdes et godt stykke innenfor bleed-feltet, slik at det ikke kuttes vekk under beskjæring.